söndag 31 januari 2021

Interiörer, akvareller 2020

Akvareller med interiörer, varierande storlek, 25 x 53 cm, 28 x 38 cm, 18 x 28 cm. 


tisdag 19 januari 2021

Kanon - nytt nummer av Skiascope


Skiascope 10. Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning

I februari 2021 utkommer ett nytt nummer av Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope nr 10, Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning. Redaktörer är Kristoffer Arvidsson och Martin Sundberg. Författare Kristoffer Arvidsson, Per Dahlström, Alexandra Herlitz, Tintin Hodén, Patrik Steorn och Martin Sundberg. Beställ det här: https://goteborgskonstmuseum.se/publikationer/

Konsthistorien, som den presenteras i översiktsverk och museihängningar, uppfattades länge som ett självklart urval av de främsta och mest förebildliga konstverken. Under senare decennier har inte bara frågan om vilka konstnärer och konstverk som ska inkluderas, utan också själva den konsthistoriska berättelsen utmanats. Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning undersöker kanoniseringsprocesser i svensk konsthistoria med utgångspunkt i Göteborgs konstmuseums och Norrköpings Konstmuseums samlingar och historia. Med nedslag i några belysande exempel diskuteras svensk konsthistorisk kanon och dess gränser. Till dessa exempel hör en konstsamlare och mecenat, två inflytelserika museichefer, en Düsseldorfmålare, naivismens och det traditionella figurativa måleriets ställning i modernismen. Studierna erbjuder skiftande perspektiv på svensk kanon och museernas roll i skapandet och upprätthållandet av densamma.


Skiascope 10. The Canon: Perspectives on Swedish Art Historiography

Art history, as presented in encyclopaedic works and museum displays, was long regarded as a self-evident selection of the pre-eminent and most outstanding works of art. 

In recent decades, not only the question of which artists and works should be included, but the very concept of the art historical narrative have been called into question. The Canon: Perspectives on Swedish Art Historiography investigates the canonization process in Swedish art history with a focus on the collections and history of the Gothenburg Museum of Art and Norrköpings Konstmuseum. The study relies on various illuminating examples to discuss the Swedish art historical canon and its parameters. These include an art collector and a donor, two influential museum directors, a Düsseldorf painter and the position of naïvism and traditional, figurative painting within modernism. These separated studies provide a range of perspectives on the Swedish canon and the role of museums in the creation and maintenance of the same.


söndag 3 januari 2021

Akvareller, galleriurval

Detta urval omfattar akvareller ur två serier: Skånegård och San Lorenzo, Viterbo, den medeltida katedralen utanför Rom, som jag besökte 2005. Akvarellerna finns inramade och tillgängliga för påseende och försäljning på Galleri Backlund i Göteborg. Fråga efter akvareller av Kristoffer Arvidsson så tar de fram dem till er. Reservation för att någon av bilderna redan kan vara såld. Besök Galleri Backlund: https://galleribacklund.se/


Ett hörn av ateljén


 Ett hörn av ateljén, med block, tejp, klisterremsor och blandkoppar. Redo för nya bilder 2021.

lördag 2 januari 2021

Skånegård, skisser 2020

Här är ett urval skisser i tusch. Motivet är gårdar på den skånska slätten, eller snarare landskapet och ljuset. Ibland använder jag träd som kontrapunktiska element i kompositionen för att skapa rytm och spela ut förgrund mot bakgrund. Skisserna är i formatet 29,7 x 21 cm. pris: 600 SEK. Kontaktuppgifter finns på min hemsida under rubriken Om/Kontakt: http://kristofferarvidsson.com/

Inspirationskällor

Till mina nuvarande bilder hämtar jag främst inspiration från min uppväxtmiljö: den skånska slätten, det speciella ljus som råder där. Det är den miljö jag känner bäst, där känner jag mig rotad. Jag inspireras också av naturen, byggnader, människor och allt som jag ser omkring mig. Musik och litteratur är också viktiga.

Jag tittar naturligtvis också på andra konstnärers verk. Tidigare hade jag tydliga konstnärliga förebilder. Som konstnär är det lätt att hamna för nära sina förebilder i uttrycket. Man kan gå igenom en fas av att ha ett behov av att imitera någon annan för att lära sig. Efter hand måste man lämna detta och finna något eget. Kanske delvis som ett resultat av att jag är verksam som konsthistoriker, har jag tittat väldigt mycket på andra konstnärer. 

Det har tagit lång tid för mig att finna min konstnärliga röst. paradoxalt nog har jag gjort det genom att återvända till mina första motiv och mitt ursprung. Min stil är figurativ med abstrakta kvaliteter, transparent med en växelverkan mellan jämna ytor och kalligrafiska markeringar. Även om detta nu är mitt uttryck, har jag hämtat mycket inspiration från andra konstnärer. Ibland har jag beundrat deras arbeten, i andra fall har jag vänt mig till dem för att få hjälp att lösa problem som jag stått inför. Under en period arbetade jag med klassiska figurativa studier för att vinna en stabilare grund för mina fria övningar.

Det finns som sagt många konstnärliga förebilder. Några av de viktigaste för mig är dessa:

Emil Nolde

Ulf Trotzig

Horst Janssen

Peter Dahl

Hasse Karlsson

Arne Isacsson

Vincent van Gogh

Andrew Wyeth

Lennart Rodhe

Rainer Fetting

Edward Hopper

Oluf Höst

Gerhard Nordström

Henri Matisse

Frank Auerbach

Lucian Freud

David Bomberg

Lennart Anderson

Hokusai

Hiroshige

Edvard Munch

Alberto Giacometti

Francis Bacon

Claude Monet

Dan Wirén

Palle Nielsen

Rembrandt

Giorgio Morandi

Ola Billgren

Laris Strunke

Torsten Andersson

Kent Lindfors

Antonio López García

Antonio Saura

Pablo Picasso

Howard Hodgkin

Nancy Spero

Frida Kahlo

Paul Gauguin

Tizian

Alvar Jansson

Olle Langert

Vilhelm Hammershöi

David Park

Richard Diebenkorn

John-E Franzén

Åke Göransson

David Hockney

Leonardo Cremonini

Geo Ham

Jack Miller

Listan skulle kunna göras mycket längre. Jag uppskattar många olika sorters konst, men det är från dessa och några till som jag fått de viktigaste impulserna att utveckla mitt eget konstnärliga språk.