onsdag 9 september 2020

Art nouveau. Från Larssons till ZappaArt nouveau. Från Larssons till Zappa

Göteborgs konstmuseum

12 september–15 november 2020


Jag medverkar som katalogredaktör och assisterande curator i en utställning på Göteborgs konstmuseum:


Stiliserade slingrande växtmotiv, böljande dekorativa konturer och rappa pisksnärtslinjer är några av de stildrag vi förknippar med stilriktningen art nouveau. När konstnärer, formgivare och arkitekter kring sekelskiftet 1900 ville ge form åt en ny tidsålder, vände de sig till naturen för inspiration.

 

I Karin Larssons reformdräkter, Carl Larssons självporträtt i röd rock och Gustaf Fjæstads vävda vattenreflexer, liksom i många andra svenska konstnärers bilder, återfinns influenser från art nouveau. Detta är en aspekt som tidigare sällan betonats, då den svenska konsten från sekelskiftet främst betecknats med termen nationalromantik.

 

Utställningen visar hur svensk bildkonst påverkades av art nouveau, men drar också linjerna framåt i tiden, till 1960-talets undergroundaffischer och den samtida konsten.

Inflytandet från kontinenten begränsades inte till formspråket. På kontinenten uppstod alternativkulturer som var kritiska till konsumtionssamhället och prövade andra former för att organisera livet. Dessa rörelser blommade först upp i Centraleuropa på 1910-talet men fick en fortsättning i hippiekulturen i USA i slutet av sextiotalet. Även i Sverige formades konstnärskolonier, många flyttade till landet och drömde om att skapa miljöer där konst och formgivning integrerades, i samklang med den omgivande naturen.

 

Art nouveau. Från Larssons till Zappa spårar influenser från art nouveau i svensk konst kring sekelskiftet 1900 men sätter in stilriktningen i ett större sammanhang och visar också hur den använts och omtolkats fram till våra dagar. I utställningen samsas måleri, skulptur, textil, film, mode och affischer från sekelskiftet 1900 fram till idag av konstnärer som Alfons Mucha, John Bauer, Gustaf Fjæstad, Tyra Kleen, Karin och Carl Larsson, Anders Zorn, designgruppen Front och Fredrik Raddum.


Läs mer om utställningen här. Katalogen innehåller texter av Kristoffer Arvidsson, Sarah E. Blattner, Birte Bruchmüller, Per Dahlström och Anna Hyltze. Den kan beställas från museibutiken för 225 kr här.


 

måndag 11 november 2019

Utställning i LundJag deltar med akvareller på en Julsalong på Galleri Jäger & Jansson på St. Gråbrödersgatan 13 i min födelsestad Lund från den 14 december 2019: http://www.jagerjansson.se/